Remont instalacji klimatyzacyjnej i wentylacji obsługującej sale operacyjna w Oddziale Okręgowym NBP w Łodzi

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji klimatyzacyjnej i wentylacji obsługującej salę operacyjną w Oddziale Okręgowym NBP w Łodzi.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie robót budowlanych w szczególności:
a) montaż wraz z dostawą balustrad stalowych zabezpieczających, modyfikacja istniejących ram nośnych wraz ich czyszczeniem i malowaniem, dospawanie nowych elementów stalowych;
b) montaż wraz z dostawą agregatów skraplających, montaż modułów sekcji chłodnicy I i II stopnia, wykonanie instalacji chłodniczej, wykonanie instalacji nawiewno/wywiewnej wraz z instalacją wentylatora, demontaż agregatów zewnętrznych wraz z ich utylizacją, rurociągów, chłodnic kanałowych i tłumików akustycznych, wykonanie pomiarów i uruchomienie
c) demontaż przewodów, tablic bezpiecznikowych, aparatów modułowych, układanie przewodów zasilających szafki, wentylatory nawiewu, wywiewu, montaż szafy sterująco zasilającej, instalowanie osprzętu, wykonanie badań, pomiarów, napełnienie urządzeń instalacji i uruchomienie ,
2) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
3) udzielenie 36-miesięcznej gwarancji jakości na zasadach określonych w projekcie Umowy
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w dokumentacji budowlanej, która wraz z jej wykazem stanowi załącznik do wzoru umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się