DOSTAWA ANALIZATORA SPALIN DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora spalin dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
1. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań.
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, gotowy do użytkowania przez Zamawiającego.
3. Minimalny wymagany okres gwarancji – 24 miesiące, z wyłączeniem następujących elementów urządzenia, dla których minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy:
a) Moduł O2;
b) Cela CO;
c) Cela NO;
d) Cela NO2;
e) Cela SO2;
f) Przemysłowa sonda spalin do 1200°C;
g) Zewnętrzny osuszacz spalin;
h) Akumulator sterownika.
4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (teren Częstochowy) w tym wniesienie do wskazanych pomieszczeń.
5. Wymagany termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty zawarcia umowy.
6. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 4 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się