Wykonanie okresowej, pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego wojskowych obiektów budowlanych

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej, pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze sporządzeniem dokumentacji z tej kontroli. Kontrolą zostaną objęte obiekty budowlane zarządzane przez Zamawiającego w kompleksach administrowanych przez 44 WOG Krosno Odrzańskie i 45 WOG Wędrzyn.
Liczbę obiektów budowlanych w podziale na ich rodzaje zawarto w formularzach cenowych pogrupowanych w 6 zamówieniach częściowych:
-część nr 1, 2, 3 – obiekty budowlane administrowane przez 44 WOG, z wyjątkiem obiektów szkoleniowych, których przedstawicielami są SOI Czerwieńsk, SOI Sulechów, SOI Krosno Odrzańskie,
-część nr 4, 5, 6 - obiekty budowlane administrowane przez 45 WOG, z wyjątkiem obiektów szkoleniowych, których przedstawicielami są SOI Międzyrzecz,
SOI Skwierzyna, SOI Wędrzyn.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części B (oddzielne pliki zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.rzizielonagora.wp.mil.pl).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się