Usługa okresowego przeglądu technicznego respiratorów Servoi I

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa okresowego przeglądu technicznego respiratorów SERVO I będących na wyposażeniu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – w ilości określonej w zał. Nr 3 do SIWZ „Kalkulacja cenowa-opis przedmiotu zamówienia”, zgodnie z harmonogramem wynikającym z zaleceń producenta. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do:
● wykonywania rocznego przeglądu okresowego zgodnie z wytycznymi producenta, w tym :
- wymiany elementów urządzenia, które wymagają wymiany,
- wystawienia dokumentów potwierdzających sprawność aparatów,
- określenia daty wykonania następnego przeglądu okresowego,
- wypełnienia paszportu technicznego sprzętu,
- dostarczenie raportu serwisowego.

2. Zakres usług wraz z ilością serwisowanych urządzeń zawiera zał. nr 3 do SIWZ – Kalkulacja cenowa-opis przedmiotu zamówienia.
3. Wymagana aktualizacja zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji przez okres trwania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2018 | 10:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Serwis sprzętu medycznego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się