Serwis urządzeń przetokowych do przemieszczania wagonów po torach w O/ZWR.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest serwis urządzeń przetokowych do przemieszczania wagonów po torach u Zamawiającego.

2.Usługom serwisowym będą podlegać następujące urządzenia:
a) Rejon ZWR Rudna
- przeciągarka TR-43;
- przeciągarka TR-46;
- kołowrót EKO-D30;
- kołowrót KUBA;
b) Rejon ZWR Polkowice
- przeciągarka TR-244;
- kołowrót EKO-D30;
c) Rejon ZWR Lubin
- kołowrót EKO-D30

3.Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie następujących prac:
3.1.Wykonywanie miesięcznych przeglądów konserwacyjnych urządzeń przetokowych (przeciągarka TR-43, TR46 i TR-244) u Zamawiającego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przeglądy będą zakończone wpisem do dziennika konserwacji. Wykonanie każdego z przeglądów obejmuje między innymi:
a) wykonanie ogólnego przeglądu stanu technicznego urządzenia, w tym:
- sprawdzenie stanu i działania rolek prowadzących linę;
- sprawdzenie stanu zużycia liny;
- sprawdzenie stanu zawiesia w układzie napinającym linę;
- sprawdzenie połączeń sworzniowych w układzie napinającym linę;
- sprawdzenie stanu zużycia i działania krążków linowych;
- sprawdzenie stanu oleju w przekładni zębatej wg DTR;
- sprawdzenie stanu kół wózka ciągnącego;
- sprawdzenie stanu i działania zaczepu wózka ciągnącego;
- oczyszczenie urządzenia przetokowego z brudu;
- w razie potrzeby uczestniczenie i wykonywanie czynności związanych z badaniem TDT (Wykonawca powinien posiadać w celu przeprowadzenia badania wagę hakową);
b) sprawdzenie poprawności działania sterowania i instalacji elektrycznej, w tym:
- uruchomienie i zatrzymanie urządzenia napędowego;
- kontrola warunków pracy i chłodzenia silnika;
- kontrola działania hamulca silnika;
- kontrola hałasu i drgań układu napędowego;
- sprawdzenie działania zabezpieczeń przeciążeniowych i napędu w układzie napinającym;
- sprawdzenie działania sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej;
- wykonywanie pomiarów elektrycznych;
- utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń elektrycznych i instalacji zapewniających ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym;
c) smarowanie, w tym:
- smarowanie bębnów linowych;
- smarowanie łożysk ślizgowych krążków linowych urządzenia przetokowego;
- smarowanie prowadnika przeciwwagi.
3.2. Naprawy bieżące urządzeń.
3.3. Remonty urządzeń.

4.Przeglądy konserwacyjne będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie (Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20.09.2006r., tytuł:
„W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, napraw i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego” – Dz.U.2006/178/1320) oraz DTR urządzenia.

5.Zakres rzeczowy dla poszczególnych napraw bieżących i remontów zostanie każdorazowo zweryfikowany i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Prace będą wykonywane zgodnie z DTR urządzeń.

6.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika konserwacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się