Dostawa: Elementy różne /SERWIS

» Opis zapytania

Prosimy o przedstawienie oferty cenowo terminowej na wykonanie z materiału własnego n/w asortymentu.
Ilości podane w zapytaniu wg aktualnych potrzeb.
W ofercie prosimy przedstawić cenę jednostkową netto.

1. KOSTKA 233.A.13.000.04 x 12 szt.
2. KOSTKA N_280_0000029290_A BLOKUJĄCA x 2 szt.
3. MOCOWANIE 225.N.15.000.00 SKRZYNI BIEGÓW (CLARK) x 5 kpl
4. OBEJMA KKA.01.120.09 x 14 szt.
5. OSŁONA R_310_0000007033_A SIŁOWNIKA II x 1 szt.
6. PŁYTA 212.A.25.000.02 x 3 szt.
7. PŁYTA 215.F.25.100.02 x 5 szt.
8. PŁYTA 215.F.25.100.03 x 5 szt.
9. PŁYTA 215.F.25.100.04 5X21X60 (BEZ RYSUNKU / WYKONANIE WG WYMIARÓW) x 5 szt.
10. PŁYTA 215.F.25.100.05 5X28X60 (BEZ RYSUNKU / WYKONANIE WG WYMIARÓW) x 10 szt.
11. PODKŁADKA RWP-03.20.000.10 REGULOWANA x 20 szt.
12. PODKŁADKA RWP-03.20.000.11 REGULOWANA x 20 szt.
13. PODKŁADKA RWP-03.20.000.13 REGULOWANA x 50 szt.
14. PODKŁADKA RWP-03.20.000.18 REGULOWANA x 50 szt.
15. PODKŁADKA RWP-03.20.000.20 x 20 szt.
16. PODKŁADKA RWP-03.20.000.21 REGULOWANA x 20 szt.
17. WSPORNIK N_230_0000030137_A SKRZYNI BIEGÓW I x 2 szt.
18. WSPORNIK N_230_0000030141_A SKRZYNI BIEGÓW II x 2 szt.
19. WSPORNIK W_240_0000115805 LEWY x 1 kpl
20. WSPORNIK W_240_0000115812 PRAWY x 1 kpl


Dokumentacja rysunkowa w załączeniu - 1 plik w formacie ZIP

Oczekiwany termin realizacji - ok. 2 tygodnie od daty zamówienia (do ustalenia)

Miejsce dostawy:
Magazyn 116 SERWIS; 59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 7.

Warunki płatności - potwierdzić w kryteriach ogólnych.

UWAGA:
Cena powinna zawierać zarówno transport na koszt dostawcy jak i zabezpieczenie antykorozyjne - załącznik.

Towar dostarczony zgodnie z instrukcją pakowania i opisywania dostaw - załącznik.

Realizacja zamówienia zakupu na podstawie Ogólnych Warunków Zakupu – załącznik.

Dokumentacja rysunkowa załączona do zapytania stanowi własność KGHM ZANAM S.A. i nie może być kopiowana, rozpowszechniana i udostępniana osobom trzecim bez pisemnej zgodny właściciela.
Części wykonywane na podstawie przekazanej dokumentacji rysunkowej mogą być dostarczane tylko i wyłącznie na potrzeby KGHM ZANAM S.A.
W przypadku naruszenia w/w obowiązuje kara umowna w wysokości 500 000 PLN za każdy stwierdzony przypadek - zgodnie z treścią Oświadczenia Wykonawczy (załącznik).

Kontakt w sprawie:
Przedstawiciel KGHM ZANAM Spółka Akcyjna :
Radosław Łowiński – Starszy Specjalista ds. Zakupów
tel: 076/ 847-09-44; fax: 076/ 847-09-45;
e-mail: radoslaw.lowinski@kghmzanam.com

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Usługi budowlano-remontowe
  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się