Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego znajdującego się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

» Opis zapytania

Na podstawie „Inwentaryzacji drzewostanu i opinii dendrologicznej z gospodarką drzewostanem” zakres prac obejmuje:
• 19 drzew do usunięcia, (liczba drzew do usunięcia w dokumentacji Inwentaryzacja drzewostanu i opinia dendrologiczna z gospodarką drzewostanem (19 sztuk) nie jest spójna z liczbą drzew do usunięcia w Kosztorysie inwestorskim (27 sztuk), ponieważ Kosztorysowe Nakłady Robót zakładają wycinkę drzew tylko do średnicy 65 cm, a dla drzew których średnica jest większa niż 65 cm należy stosować dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy z odpowiednim współczynnikiem krotności do RMS,
• 155 drzew kwalifikujących się do pielęgnacji, w tym do:
• cięć sanitarno-pielęgnacyjnych, które dotyczą zabiegów pielęgnacyjnych w koronach polegających na usuwaniu posuszu, pędów, gałęzi, konarów chorych i połamanych. Mają one na celu poprawić stan sanitarny, w tym także zdrowotny drzew, a ponadto poprawić bezpieczeństwo przebywania pod tymi drzewami,
• cięć prześwietlających korony, których celem jest poprawa warunków świetlnych, zmniejszenie wilgoci wewnątrz korony, co sprzyja asymilacji i pogarsza warunki rozwojowe grzybów,
• cięć korygujących, które dotyczą korekcji koron w celu niwelacji deformacji ich kształtu,
• cięć częściowych redukcji korony, które wykonywane są dla zmniejszenia jej wymiarów, głównie dla przywrócenia bezpiecznej statyki drzewa,
• cięć formujących, które dotyczą głównie drzew młodych, u których należy formować właściwy pokrój korony,
• badań metodą sensomotoryczną (Elasto-Inclino) - do zdiagnozowania tensometrem, która jest metodą naprężeniową oceniającą statykę drzewa dotyczącą stabilności w gruncie oraz wytrzymałość pnia na złamanie (wykrot) / przewrócenie się. Podczas tych badań drzewo podawane jest naprężeniom stymulując siłę wiatru. Do tego stosuje się system mikroczujników, w którym notowane są mikroodkształcenia na ściskanie i rozciąganie (8 sztuk),
• założenia wzmocnienia (wiązania) mechaniczne pni i konarów zapobiegające złamaniom i rozłamaniem. Do wzmocnień przewidziano zastosowanie wiązań systemu „cobra” jako najodpowiedniejszych i dający możliwość dobrania wykonawcy najlepszego rozwiązania dla poszczególnych drzew (62 sztuki drzew, w tym 29 sztuk wiązań 2 tonowych i 53 sztuki wiązań 4 tonowych),
• wykonanie wiązania statycznego (1 sztuka),
• wykonania podpór drzewa (2 sztuki),


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się