DOSTAWA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO DLA LABORATORIUM WIOŚ KATOWICE

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, do Pracowni Analiz w Częstochowie, w siedzibie Delegatury w Częstochowie ul. Rząsawska 24/28, 42-200 Częstochowa, fabrycznie nowego z produkcji seryjnej, rok produkcji nie wcześniej niż 2018, chromatografu gazowego wyposażonego w detektory płomieniowo-jonizacyjny (FID) i wychwytu elektronów (ECD) wraz z generatorem wodoru oraz z uruchomieniem całości, demonstracją poprawności pracy i przeszkoleniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacjach technicznych, stanowiącej załączniki nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się