USŁUGA DZIERŻAWY KSEROKOPIAREK DLA POTRZEB PROKURATURY OKRĘGOWEJ W KATOWICACH I PODLEGŁYCH JEJ PROKURATUR REJONOWYCH

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa kserokopiarek dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Katowicach i podległych jej Prokuratur Rejonowych. Usługa polegać będzie na zapewnieniu pełnej sprawności dzierżawionych kserokopiarek w czasie trwania umowy. Koszty amortyzacji dzierżawionych urządzeń, materiałów eksploatacyjnych (poza papierem kserograficznym), koszty przeglądów i napraw nie powstałych z winy Zamawiającego, koszty części zamiennych do dzierżawionych urządzeń, koszty dojazdów serwisu oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego ponosi Wykonawca.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w podrozdziale II – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Zakres zamówienia obejmuje łącznie dzierżawę 146 sztuk urządzeń, w tym:
1) kserokopiarki niskonakładowe TYP A (30 kopii/min) – 20 sztuk,
2) kserokopiarki niskonakładowe TYP B (16 kopii/min) – 67 sztuk,
3) kserokopiarki średnionakładowe TYP C – 46 sztuk,
4) kserokopiarki wysokonakładowe TYP D – 9 sztuk,
5) kserokopiarki kolorowe TYP E – 4 sztuki,
Wielkość oraz zakres zamówienia zawarty jest w podrozdziale II – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.09.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się