Dostawa sprzętu do pomiaru w sieciach telekomunikacyjnych

» Opis zapytania

Dostawa urządzeń do pomiaru w sieciach telekomunikacyjnych z podziałem na 4 części. Do części I i IV przewidziano zakup opcjonalny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się