Świadczenie usługi wykonania przeglądów i napraw aparatury medycznej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wykonania przeglądów i napraw aparatury medycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy - na warunkach określonych we wzorze umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Serwis sprzętu medycznego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się