Uszczelnienie klapy awaryjnego nawęglania nad sięgaczem taśmy 114 na składowisku węgla w Tauron Ciepło sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała EC1

» Opis zapytania

Zapraszamy do przystąpienia do postępowania przetargowego i złożenia oferty zgodnie z załączonymi dokumentami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się