„Dostawa wyposażenia zabezpieczającego przed dewastacją i kradzieżą oraz wyposażenia nagłaśniającego i multimedialnego”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zabezpieczającego przed dewastacją i kradzieżą, wyposażenia nagłaśniającego oraz multimedialnego.

Część 1 – Dostawa wyposażenia zabezpieczającego przed dewastacja i kradzieżą,
w skład którego wchodzi:
a) systemu monitoringu – 1 szt.
b) system alarmowy – 1 szt.
c) sieć dostępową Wi-Fi,

Część 2 – Dostawa wyposażenia multimedialnego i nagłaśniającego,
w skład którego wchodzi:
a) sprzęt multimedialny - 1 zestaw w skład którego wchodzą:
- komputery przenośne – 2 szt.
- urządzenie wielofunkcyjne – drukarka, skaner – 1 szt.
- rzutnik – 1 szt.
- ekran projekcyjny – 1 szt.
- czytnik kodów kreskowych – 1 szt.
b) sprzęt nagłaśniający – 1 zestaw, w skład którego wchodzą:
- kolumny (głośniki) – 2 szt.
- mikser – 1 szt.
- mikrofon – 1 szt.
- wzmacniacz – 1 szt.

Część 3 – Dostawa wyposażenia łączności,
w skład którego wchodzi:
- wodoodporne radiotelefony – 10 szt.

Szczegółowy opis wszystkich części przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca wraz z dostarczonym wyposażeniem i sprzętem zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że posiada on parametry techniczne i jakościowe na poziomie wymagań określonych załącznik nr 4 do SIWZ (odpowiednio dla danej części zamówienia), a także do instalacji, przeprowadzenia montażu, wdrożenia oraz udzielenia instruktażu związanego z użytkowaniem przez zamawiającego dostarczonego wyposażenia.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do instalacji okablowania w zakresie wymaganym do prawidłowego działania urządzeń oraz przeprowadzenia wszelkich niezbędnych rozruchów, konfiguracji, testów itp..

Wymagalny przez zamawiającego okres rękojmi to 24 miesiące, przy czym Wykonawca zobowiązany będzie w dniu dostawy do przekazania kart gwarancyjnych na dostarczony sprzęt.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się