Dostawa środków czystości i materiałów do sprzątania

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i materiałów do sprzątania.
2. Dostawa obejmuje przedmioty fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zawarciem umowy i spełniające wszystkie wymagania opisane w załącznikach numer 1.1 – 1.3 do SIWZ.

3. Oferty częściowe: Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy niżej wskazane części:
Część 1 : dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych składanych w ilościach i o cechach wskazanych w załączniku numer 1.1 do SIWZ.
Część 2 : dostawa worków na odpady, ścierek, mioteł do zamiatania z kijem, zapasów do mopa, teleskopowych myjek do szyb, szczotek do WC, zmiotek z szufelkami i elektrycznych suszarek do rąk w ilościach i o cechach wskazanych w załączniku numer 1.2 do SIWZ.
Część 3 : dostawa mleczek do czyszczenia, żelów do WC, mydła w płynie, płynu do szyb, sprayu do mebli i płynów do mycia naczyń w ilościach i o cechach wskazanych w załączniku numer 1.3 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w jednej, dwóch lub trzech częściach postępowania. Maksymalna ilość części, w której Wykonawca składa ofertę: 3.

4. W odniesieniu do warunku określonego w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U.UE.L Nr 94, s. 65), Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia nie ma wpływu na dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się