Wymiana źródeł światła w oprawach oświetlenia zewnętrznego w wskazanych lokalizacjach na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie

» Opis zapytania

Wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na wymianie źródeł światła w oprawach oświetlenia zewnętrznego typu ulicznego oraz w oprawach świetlówkowych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie we wskazanych lokalizacjach i ilości.
Wykonawca przed przystąpieniem do postępowania zakupowego ma obowiązek dokładnie zapoznać się z dokumentacją, a następnie przystąpić do złożenia oferty w formie elektronicznej za pomocą systemu Platforma Zakupowa, na stronie http://zamowienia.plk-sa.pl/. Do złożonej oferty elektronicznie należy dołączyć równocześnie skan wymaganych dokumentów i oświadczeń z wymaganą dokumentacją określoną ściśle w Zaproszeniu do składania ofert dołączonego do zapytania ofertowego. Dokumenty są niezbędne celem badania i oceny złożonych ofert.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się