Zakup i dostawa tabletu / komputera Microsoft Surface Pro

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa tabletu / komputera Microsoft Surface Pro

Szczegóły:
--------------------------------------

1) Microsoft Surface Pro

Model nr 1796

- 512 GB
- Intel Core i7
- 16 GB RAM

W zestawie wliczona:

-Klawiatura Surface Pro Signature Type Cover ( kolor szary )
-pióro Surface


Ilość 1 szt.

---------------------------------------


Prosimy o podanie wartości netto całej oferty. Cena wraz z kosztem dostawy

Gwarancja producenta 12 miesięcy.

Sprzęt ma być fabrycznie nowy z PL dystrybucji.

Termin dostawy do 5 dni od daty otrzymania zamówienia.

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej FV.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn zgody na:

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się