Dostawa podwieszek do rurociągu.

» Opis zapytania

Dostawa podwieszek zgodnie z załączonymi rysunkami w ilościach:

PODWIESZKA 2876.04.02 - 600 szt.
PODWIESZKA 2876.04.04 - 500 szt.
PODWIESZKA 2876.04.06 - 200 szt.

Przy składaniu oferty elektronicznej wymagane jest załączenie skanu oferty cenowej zawierającej następujące informacje:
-cena loco zamawiający,
- zachowanie 60 dniowego terminu płatności od daty dostawy towaru i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,
- dokładne gatunki stali,
- termin realizacji zamówienia po jego otrzymaniu - preferowany podany jest przy towarze.

Wymagana dokumentacja techniczna (CE/WE, certyfikaty, atesty).

Miejsce dostawy: magazyn 26 ZG Polkowice-Sieroszowice
Termin dostawy 24.09.2018R.

Płatność: 60 dni od dnia wpływu oryginału FV do Mercus Logistyka.

UWAGA: BRAK DOŁĄCZONEGO SCANU OFERTY Z WYMAGANIAMI OPISANYMI POWYŻEJ SKUTKOWAĆ BĘDZIE ODRZUCENIEM OFERTY

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się