Dostawa dwóch zestawów niwelatorów kodowych Leica Sprinter 250M dla TAURON Wydobycie SA

» Opis zapytania

Aukcja elektroniczna odbędzie się do ok. 30 min po zakończeniu ofertowania.

Dostawca zobowiązany jest razem z przedmiotem zamówienia dostarczyć:
•instrukcję obsługi urządzenia w j. polski
•deklarację zgodności UE
•kartę gwarancyjną min. 2 lata
•certyfikat dokładności
Forma i termin płatności:
Przelewem w ciągu 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Transport: na koszt dostawcy;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.09.2018 | 10:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się