Dostawa płynu do chłodnic ERGOFRYZ, GLIXOL oraz DOT-4 dla potrzeb Odziałów TAURON Wytwarzanie S.A.

» Opis zapytania

Biuro Zamówień i Umów TAURON Wytwarzania zaprasza do złożenia oferty w kolejnej już III Rundzie zapytania RFX z uwzględnieniem maksymalnego rabatu cenowego na dostawę przedmiotowych płynów wyspecyfikowanych poniżej:

1. PŁYNU DO CHŁODNIC ERGOFRYZ produktu oryginalnego Boryszew ERG (018-711-028-0) w ilości: - 480,00 kg.
Dostawa płynu w opakowaniach producenta a’120kg. – bezzwrotne do TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini; 32-541 Trzebinia;

2. PŁYNU DO CHŁODNIC ERGOFRYZ produktu oryginalnego Boryszew ERG (018-711-028-0) w ilości: - 480,00 kg.
Dostawa płynu w opakowaniach producenta a’120kg. – bezzwrotne do TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia STALOWA WOLA w Stalowej Woli; 31-450 Stalowa Wola, ul. Energetyków 13;

3. PŁYNU DO CHŁODNIC GLIXOL lub produktu równoważnego w opakowaniach a’5L. (018-711-131-0) w ilości: - 10,00 kg.
Wymagane właściwości techniczne produktu równoważnego:
Temperatura zamarzania -350C, z zastosowaniem do chłodnic aluminiowych wielosezonowy, przeznaczony do układów chłodzenia wszystkich typów samochodów z chłodzeniem cieczowym bez względu na porę roku który posiada dobre właściwości w zakresie ochrony antykorozyjnej i stabilności. Chroniący metalowe elementy stosowane w układach chłodzenia silników spalinowych. Oferowany produkt równoważny powinien być mieszalny ze wszystkimi płynami chłodniczymi - obecnie zamawiający stosuje płyn w kolorze niebieskim);

4. PŁYNU HAMULCOWEGO DOT-4 w opakowaniach a’0,5L. lub 1L. (018-752-081-0) w ilości: - 2 L.

Dostawa płynów dla poz. 3 i 4 do TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, 43-603 Jaworzno ul. Promienna 51.


-------------------------------------
UWAGI:
- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt równoważny tylko dla pozycji 3 zapytania (płyn Glixol).
- Wykonawca składający ofertę na produkt proszony jest o dołączenie karty charakterystyki oferowanego produktu celem weryfikacji złożonej oferty.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyny Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. wskazane w zapytaniu - wg. Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy.
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
- termin dostawy: jak najkrótszy (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia na realizację dostawy),
- nazwa oferowanego produktu (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać nazwę producenta oferowanego produktu oraz oznaczenie i wielkość opakowania) – dotyczy pozycji 3 i 4;

Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzeniem, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.

2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto za jm, na podstawie której system przeliczy łączna wartość złożonej oferty.

3. W zakładce dokumenty znajduje się:
- podręcznik Oferenta

4. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFX lub aukcji elektronicznej. W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert poprzez fax lub e-mail.
Oferty należy składać jedynie w

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się