Naprawa urządzeń elektronicznych automatyki przemysłowej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

» Opis zapytania

Niniejsze zapytanie jest wyłącznie zapytaniem o informację i służy jedynie zbadaniu rynku potencjalnych Wykonawców.
W przypadku wszczęcia postępowania, w terminie późniejszym Zamawiający poinformuje i udostępni Wykonawcom Opis Przedmiotu Zamówienia w celu złożenia ofert.
Wykonawców zainteresowanych realizacją ww. usługi prosimy o przesłanie informacji za pośrednictwem platformy zakupowej (zakładka pytania/informacje) wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu i adresu e-mail.
Dotyczy: „Naprawy urządzeń elektronicznych automatyki przemysłowej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini”
Przedmiotem zamówienia jest naprawy urządzeń elektronicznych automatyki przemysłowej takich jak: kart BOU8, zasilaczy impulsowych 220VAC/24VDC, zasilaczy transformatorowych z stabilizacją napięcia 220VAC/24VDC, przetwornika sygnałowego (separator) sygnałów analogowych, przekaźników niesymetrii napięciowej, płyt elektronicznego sterowania siłownikami armatury regulacyjnej itp.
Planowany Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Zamówienia na okres 12 miesięcy.
Warunki udziału w postępowaniu dla Zamówień Niepublicznych:
O udzielenie Zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który:
a)wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
b) wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiedni potencjał techniczny i doświadczenie do wykonania zamówienia zgodnie z zakresem prac.
Okres gwarancji i rękojmi: 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się