Dostawa sprzętów specjalistycznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętów specjalistycznych, dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
2. Zakres zamówienia został podzielony na 3 zadania:
1) Zadanie 1: Namioty pneumatyczne - 10 kpl.,
2) Zadanie 2: Urządzenie do identyfikacji nieznanych substancji – 1 kpl.,
3) Zadanie 3: Urządzenie tnąco-rozpierające – 2 kpl.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami gwarancyjnymi dla każdego z urządzeń, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
4. UWAGA! Przedmiotowe zamówienie objęte jest prawem opcji. Prawem opcji objęte wyposażenie sprzętu zamawianego w zadaniu nr 1. Na prawo opcji składa się:
a) Pompka elektryczna do pompowania i odsysania powietrza (napięcie 230V)
b) Podpinka poliestrowa zapewniająca poprawę izolacyjności ścian namiotu w dodatnich jak i ujemnych temperaturach otoczenia
c) Oświetlenie wewnętrzne namiotów
d) Nagrzewnica o mocy 25 kW, z możliwością regulacji ogrzewania (termosonda), rękaw do nagrzewnicy o długości 6 m
O ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji wybrany wykonawca zostanie powiadomiony przed zawarciem umowy.
5. Miejscem dostaw sprzętu jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109

UWAGA! Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.09.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się