Dostawa i montaż indywidualnych urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz serwis, konserwacja i przeglądy okresowe urządzeń w okresie udzielonej gwarancji

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż indywidualnych urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz serwis, konserwacja i przeglądy okresowe urządzeń w okresie udzielonej gwarancji. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety:
Pakiet nr 1 - Dostawa i montaż indywidualnych urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz serwis, konserwacja i przeglądy okresowe urządzeń w okresie udzielonej gwarancji w Katowicach;
Pakiet nr 2 - Dostawa i montaż indywidualnych urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz serwis, konserwacja i przeglądy okresowe urządzeń w okresie udzielonej gwarancji w Sosnowcu i Zabrzu;
Wielkość oraz wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia określają – Specyfikacja asortymentowo-cenowa (załączniki nr 2 i 2.1), Specyfikacja techniczna (załączniki nr 3.1 i 3.2) i Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4).
Szczegółowy zakres prac został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się