Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem wyposażenia warsztatów szkoleniowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zamościu realizowanego w ramach projektu ,,Wyposażenie warsztatów Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zamościu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego - Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem wyposażenia warsztatu montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

» Opis zapytania

Zakres zamówienia obejmuje. Dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem wyposażenia warsztatu montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Dostawa sprzętu połączona jest z jego instalacją i uruchomieniem w pracowniach, w miejscach do tego przeznaczonych

Dane techniczne pomieszczeń: W budynku warsztatowym Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zamościu wyznaczono i dostosowano pomieszczenia do wyposażenia w sprzęt warsztatu mechanicznego i budowlanego.

1. W ramach przedmiotu zamówienia - przygotowania warsztatów montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, przeznaczono jedno pomieszczenie do nauki zawodu:

1.1. Warsztat budowlany – o łącznej powierzchni 41 m2 , mieści się w końcowej części budynku warsztatowego.
W pracowni tej będzie znajdować się:
przecinarka do glazury mechaniczna, stół tapeciarski, czyszczarka do płyt gipsowo kartonowych, podnośnik do płyt gipsowo kartonowych, dalmierz elektryczny oraz komplet narzędzi w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
1.2. Pracownia nie posiada wjazdów ani wyjazdów. Ma oddzielne wejście oraz okno naprzeciw wejścia.
1.3. Posiada pełen węzeł sanitarny i szatnie dla młodzieży bez wychodzenia z budynku, spełniające wymogi sanitarne oraz protokoły kontroli i aktualne przeglądy budowlane: pięcioletnie i roczne.
2. Zmawiający wymaga, by:
2.1 maszyny i urządzenia były fabrycznie nowe czyli:
a) wcześniej nieużywane,
b) nieuszkodzone,
c) niewysprzedażowe,
d) niepowystwowe,
e) rok produkcji urządzeń i maszyn - nie wcześniej niż 2016
2.2. dokumentacja techniczna - instrukcja obsługi maszyn i urządzeń była w języku polskim.
2.3. Każde urządzenie posiadało wszystkie wymagane certyfikaty i oznaczenia pozwalające na eksploatację w kraju Unii Europejskiej.
2.4. Do każdego urządzenia objętego gwarancją jest wymagana gwarancja wraz z instrukcją obsługi w j. polskim, a do każdego narzędzia instrukcja obsługi w j. polskim.
2.5. Wymagany okres gwarancji: minimum 12 miesięcy z wyjątkiem pozycji 1 (załącznik 2) – „laserowy” zamawiający wymaga by gwarancja na to urządzenie wynosiła minimum 24 miesiąceZłóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się