Dostawa urządzeń i wyposażenia dla Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pułtusku

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń i wyposażenia:
1. Sito bębnowe – 1 szt.
2. Zgniatarka do PET – 2 szt.
3. Belownica do makulatury I folii – 2 szt.
4. Podnośnik HDS – 1 szt.
5. Wózek widłowy – 1 szt.
6. Pojemniki do segregacji dla mieszkańców typ 1100 – 150szt.
7. Pojemniki do segregacji dla mieszkańców typ 240 – 30 szt.

Szczegóły techniczne przedmiotu zamówienia zawarte są w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego.
Zadanie obejmuje:
• odbiór techniczno – jakościowy przedmiotu zamówienia (na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego),
• szkolenie z zakresu obsługi urządzeń wymienionych w pkt 1-5,
• odbiór faktyczny urządzeń i wyposażenia,
• miejsce dostawy: Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Pułtusku ul. Stanisława Staszica 35
Urządzenia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując takie wyroby i materiały, które posiadają stosowne aprobaty techniczne i atesty przewidziane Polskim prawem.
Od uczestników oczekuje się starannego zapoznania się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, charakterystyką techniczną urządzeń oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się