„Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż dróg gminnych i powiatowych oraz trawników i boisk sportowych na terenie gminy Słupsk administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż wybranych dróg gminnych i dróg powiatowych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o. na terenie gminy Słupsk o łącznej długości 40 km. Zakres robót obejmuje również koszenie skarp rowów przydrożnych oraz trawników i boisk trawiastych. Zamówienie obejmuje trzy zadania:

Zadanie I. Koszenie dróg powiatowych obejmuje koszenie traw i chwastów z poboczy dróg powiatowych nr: 1111G, 1019G, 1106G na szerokości 8m o łącznej powierzchni 250.000,00 m2. Koszenie odbywać się będzie dwukrotnie w ciągu 2018 roku i pięciokrotnie w ciągu 2019 roku na podstawie zleceń wydanych przez Zamawiającego ze wskazaniem zakresu koszenia tj. wyszczególnieniem dróg i szerokością koszenia.

Zadanie II. Koszenie dróg gminnych obejmuje koszenie traw i chwastów z poboczy dróg gminnych na szerokości 8m o łącznej powierzchni 400.000,00 m2 w ciągu niżej wymienionych dróg gminnych:
119033G w m. Płaszewko
119134G na odcinku Głobino-Redzikowo,
119060G w m. Wieszyno
119106G w m. Stanięcino
119108G w m. Głobino
119067G, 119068G, 119069G, 119094G, 119095G, 119111G, 119112G w m. Redzikowo
119061G, 119064G, 119096G, 119109G w m. Płaszewko
119001G, 119005G, 119006G, 119007G w m. Krzemienica
119002G, 119004G, 119003G w m. Swołowo
119032G w m. Gać
119099G w m. Bruskowo Małe
119098G, 119014G, 119012G, 119009G, 119008G 119009G, 119008G, 119009G, 119008G w m. Bruskowo Wielkie
119037G, 119038G, 119039G, 119040G, 119041G, 119042G, 119102G, 119104G w m. Bierkowo
119013G w m. Strzelino
119012G, 119023G w m. Strzelinko
119022G, 119024G, 119029G, 119030G, 119077G, 119078G, 119080G, 119081G, 119082G, 119083G, 119084G, 119085G, 119086G, 119087G, 119089G, 119090G, 119091G w m. Bydlino
119015G, 119017G, 119018G, 119020G, 119021G, 119131G, 119132G w m. Gałęzinowo
Koszenie odbywać się będzie dwukrotniew ciągu 2018 roku i pięciokrotnie w ciągu 2019 roku na podstawie zleceń wydanych przez Zamawiającego ze wskazaniem zakresu koszenia tj. wyszczególnieniem dróg i szerokością koszenia.

Zadanie III. Koszenie trawników i boisk trawiastych o łącznej powierzchni 200.000,00 m2 w miejscowościach: Strzelinko, Strzelino, Bierkowo, Bruskowo Wielkie, Bruskowo Małe, Wielichowo, Swołowo, Krzemienica, Gać, Redęcin, Głobino, Krępa Słupska, Płaszewko, Jezierzyce SHR, Wieszyno, Bydlino, Bydlino -pas zieleni wzdłuż drogi krajowej 21 na wysokości osiedla Złoty Potok w Bydlinie. Koszenie odbywać się będzie dwukrotnie w ciągu 2018 roku i pięciokrotnie w ciągu 2019 roku na podstawie zleceń wydanych przez Zamawiającego ze wskazaniem zakresu koszenia tj. wyszczególnieniem dróg i szerokością koszenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn rolniczych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się