USŁUGA KONSERWACJI I NAPRAWY ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW PPOŻ. I SYSTEMÓW ODDYMIANIA W BUDYNKACH WAT

» Opis zapytania

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i naprawy elektrycznych systemów ppoż.
i systemów oddymiania w budynkach użytkowanych przez Wojskową Akademię Techniczną
z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2.
1.2. Przeglądy konserwacyjne elektrycznych systemów ppoż. i systemów
oddymiania wykonywane będą cztery razy w roku w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
1.3. Przez konserwację należy rozumieć okresowe sprawdzenie systemów ppoż.
i systemów oddymiania połączone z czyszczeniem i regulacjami odpowiednich
podzespołów, wymianą części normalnie zużywających się w czasie eksploatacji oraz taśmy do drukarek w centralkach zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.
1.4. Przez naprawę należy rozumieć przywrócenie sprawności technicznej
niesprawnych urządzeń, z możliwością wymiany zużytych lub uszkodzonych części lub zespołów. Do naprawy Wykonawca wykorzysta części zamienne zakupione we własnym zakresie zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
i po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego oferty cenowej przedstawionej w ciągu 2 dni przez Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się