Dostawa pras graficznych do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

» Opis zapytania

Zamówienie jest podzielone na części:
1. Dostawa prasy dociskowej do budynku Akademii przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach
2. Dostawa prasy graficznej do budynku Akademii przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach.
Ad. 1)
Dostawa prasy dociskowej do budynku Akademii
przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach

Opis: Dostawa prasy dociskowej do budynku Akademii
przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach

Maszyna do druku wypukłego – wykorzystywana w procesie edukacyjnym
- niezbędna do odbijania grafik w technice wypukłodruku.

Prasa dociskowa o wymiarach 80 x 100 cm, pompa elektryczna, płyta stała

Dane techniczne:
Wymiary górnej płytki: minimum: 80 x 100 cm
Wymiary dolnej płytki: 85 x 105 cm
Max. siła nacisku między płytą: 25000 kg
Max. otwarcie między płytami: 14 cm
Całkowita długość: 215 cm (105x2 na tyle wysuwamy papier na stół plus rama)
Całkowita szerokość: 120 cm (tak by zachować wymiar blatu do drukowania)
Całkowita wysokość: 193 cm
Prąd przemienny 230 V
Wysokość robocza: 85 cm
Waga: maksymalnie do 1000 kg

Wymagana minimalna gwarancja i nieodpłatny serwis:5 lat

Przykładowy typ: Degelpers formaat 80x100 cm, VPLEV-80x100 electrische pomp, vaste degel lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności

Ad. 2) Temat: Dostawa prasy graficznej do budynku Akademii przy
ul. Koszarowej 19 w Katowicach

Opis: Dostawa prasy graficznej do budynku Akademii przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach
Prasa graficzna do wykonywania odbitek w technikach druku wklęsłego (akwaforta, akwatinta, sucha igła, itp.), z matryc metalowych (cynk, miedz) lub tworzyw sztucznych. Grubość obsługiwanych blach to od 0.5mm
do 3mm. Prasa powinna charakteryzować się możliwością precyzyjnego druku, poprzez zastosowanie hydraulicznego systemu docisku obciążenia. Prasa powinna mieć elektryczny system sterowania.
Minimalne parametry techniczne prasy:
 wielkość stołu:
*szerokość nie mniejsza niż 80cm, a nie większa niż 90cm,
*długość 130 do maksymalnie 160cm
 szerokość wałka 80cm
 średnica wałków 20cm
 wysokość robocza prasy: od 75-do 85 cm
 wysokość prasy: 150-160cm
 szerokość prasy: od 120-do 130cm
 długość prasy: 150-160cm
 waga prasy: do 500kg
 moc silnika elektrycznego: min. 750 wat
 napięcie silnika elektrycznego: 230 V
 szybkość drukowania: 0-10 cm/s
 koła obrotowe pod prasą (rodzaj rolek pozwalających na płynne przesuwanie stołu)
 hydrauliczny system regulacji i docisku
 panel sterowania z możliwością: „lewo”, „prawo” „stop”
 system bezpieczeństwa w trakcie pracy prasy „fotokomórka”
 wyłączniki krańcowe wyłączające prasę na końcu blatu

Wymagana minimalna gwarancja i nieodpłatny serwis na:
1/ części mechaniczne prasy: 5 lat,
2/ pozostałe elementy i instalacja elektryczna: 24 miesiące.

Przykładowy typ: Estepers elektrisch JWEV-80 variable druksnelheid
lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności

1. Prasy winny być dostępne na rynku, fabrycznie nowe (z bieżącej produkcji), dopuszczone do użytku i spełniać wszelkie wymagane prawem normy i zasady bezpieczeństwa, posiadać stosowne certyfikaty w celu używania maszyny, w tym certyfikat zgodności z przepisami UE.
W szczególności spełniać wymagania określone w:
a) Kodeksie Pracy - Rozdziale IV Maszyny i inne urządzenia techniczne,
b) ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30.10.2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596),
c) ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ W SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY z dnia 26 września 1997r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844) tj. z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 165
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych ani nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Części (zadania częściowe) nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty
nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie lub w odniesieniu do wszystkich części (zadań) zamówienia.
5. W ramach zamówienia Wykonawca winien na własny koszt i ryzyko dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a także:
- zainstalować prasę (w tym zmontować prasę, jeżeli maszyna była wnoszona
w częściach, a także wypoziomować/ zakotwić /podłączyć do instalacji Zamawiającego o ile wymaga tego specyfikacja maszyny) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w pkt. 3.8 SIWZ,
- uruchomić i przetestować urządzenie (materiały eksploatacyjne do testów zapewnia Wykonawca),
- wykonać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, pomiary itp.,
- przeszkolić personel Zamawiającego z obsługi,
- dostarczyć DTR dokumentację techniczno-ruchową urządzenia, w tym instrukcję obsługi.
6. Miejsce realizacji:
Budynek Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 19
w Katowicach:
- Zadanie nr 1 - Prasa dociskowa powinna być dostarczona i zainstalowana
w pracowni znajdującej się na I piętrze budynku przy ul. Koszarowej 19
w Katowicach;
- Zadanie nr 2 - Prasa graficzna powinna być dostarczona i zainstalowana
w pracowni znajdującej się na I piętrze budynku przy ul. Koszarowej 19
w Katowicach.
W Załączeniu do SIWZ wyciąg z projektu budynku Koszarowa 19 - rzuty z naniesionymi miejscami dostaw i instalacji.
Szerokość korytarza I p. budynku 218cm, wymiar drzwi korytarza 95 x 215, wymiar drzwi - wejście do pracowni 184 x 204 cm.

7. Budynek przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach jest wyposażony w windę typ HOG-630 T/T-N, udźwig 630 kg, ilość przystanków 4. Wymiary windy szerokość 102cm, głębokość 130cm, wysokość 2100cm. Wejście do windy (światło) szerokość 90cm, wysokość 200cm.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się