Dostawa silnika wentylatora do jednostki skraplającej klimatyzatora firmy LG dla Urzędu Dozoru Technicznego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Matejki 31

» Opis zapytania

Nazwa: silnik wentylatora skraplacza klimatyzatora LG
Opis: dane klimatyzatora/ silnika wentylatora:
FM48AH (A8UW486FA3),
4681A20172B, SIC-72FW-F1124-3
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Warunki płatności (28 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.)
RODO (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „nie dotyczy”.)
offer_value (Wartość oferty)
Gwarancja (zgodnie z terminem wskazanym przez producenta, min. 12 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.)
Termin dostawy (do 14... dni od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić.)
Dostawa (Koszt dostawy/przesyłki w cenie urządzenia - po stronie dostawcy, proszę potwierdzić.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się