Naprawa urządzenia LEXMARK MX511DE

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest naprawa urządzenia wielofunkcyjnego LEXMARK MX511DE.

Opis usterki:
- Drukarka zacina się przy pobieraniu papieru z podajnika głównego.

Numer inwentaryzacyjny urządzenia: 49100026748,
Numer seryjny: HH0FZHR.

Oferta musi zawierać wszystkie koszty robocizny, części i transportu.

Naprawa musi zostać dokonana w miejscu instalacji urządzenia:

KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział COPI
ul. Kopalniana 1C
59-101 Polkowice,
pok. 18.

Kontakt: Zbigniew Morawski e-mail: zbigniew.morawski@kghm.com, tel. 609629091.

Termin naprawy do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

Gwarancja na wykonaną naprawę 6 miesięcy.

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania.

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia.


W przypadku nie wyrażenia zgody przez Oferenta na warunki zawarte w Kryteriach Ogólnych formularza ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Licencje i oprogramowanie
  • Usługi opracowywania oprogramowania
  • Utrzymanie i serwis
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się