Przeprowadzenie przeglądu kontrolnego przewoźnej stacji odwadniania osadów typu WP-V2 na Wydziale W4 Legnica.

» Opis zapytania

INFORMACJE OGÓLNE:

"Energetyka" sp. z o.o.
z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000012900, REGON 390390792, NIP 692-10-10-700, Kapitał zakładowy: 469.907.900,00 zł.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Proszę o złożenie oferty na usługę pn.: „Przeprowadzenie przeglądu kontrolnego przewoźnej stacji odwadniania osadów typu WP-V2 na Wydziale W4 Legnica.”.

INNE:

1. Warunki oraz informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zlecenia znajdują się we wzorze zlecenia załączonym w niniejszym zapytaniu.

2.Wymagana jest akceptacja:
a) warunków zawartych we wzorze zlecenia.

3. Wymagane jest złożenie skanu wypełnionego i podpisanego: "Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w systemie SWZ".

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się