„Usługa wykonania Opisu przedmiotu zamówienia Platformy Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz późniejszego doradztwa merytorycznego na etapie wdrażania systemu, realizowanego w ramach projektu „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku – stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania Opisu przedmiotu zamówienia Platformy Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz późniejszego doradztwa merytorycznego na etapie wdrażania systemu, realizowanego w ramach projektu „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku – stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.
Przedmiot zamówienia, zakłada dwie fazy realizacji:
-Faza I – Realizacja prac związanych z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego wyboru Wykonawcy Platformy internetowej.
-Faza II - Usługi doradcze na etapie dokonywania wyboru wykonawców, budowy platformy oraz dokonywania odbiorów.
Zlecony do przygotowania Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ) musi zawierać szczegółowy opis funkcjonalności z perspektywy kluczowych grup użytkowników oraz zaprezentowane na makietach graficznych poszczególne etapy realizacji dla każdej z projektowanych funkcjonalności (tzw. makiety UX). OPZ musi zawierać bazową koncepcję identyfikacji graficznej usługi MBC z uwzględnieniem jej specyficznego charakteru, jak i potrzeb estetycznych poszczególnych grup użytkowników.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.