Zakup godzin inżynierskich dla sieci OST 112 (dwóch specjalistów Network Consulting Engineer Cisco Advanced Service) - 160 roboczogodzin

» Opis zapytania

Nazwa: Zakup godzin inżynierskich dla sieci OST 112
Opis: 160 godziny pracy inżyniera x wartość brutto stawki za 1 godzinę pracy = Wartość brutto przedmiotu Umowy

W załączeniu:
- zapytanie ofertowe
- projekt umowy z zawartym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
Ilość: 160 [godz.]

Wymagania dodatkowe:
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni od daty otrzymania faktury, proszę potwierdzić)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2018 | 15:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się