,,Przygotowanie i przeprowadzenie wśród mieszkańców Metropolii Poznań kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej poprawy jakości powietrza wraz z udostępnieniemZamawiającemusystemu pomiarowego jakości powietrza”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i przeprowadzenie wśród mieszkańców Metropolii Poznań kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej poprawy jakości powietrza oraz udostępnienie Zamawiającemu systemu pomiarowego jakości powietrza na okres 36 miesięcy w 160 szkołach podstawowych na terenie Metropolii Poznań, według wytycznych Zamawiającego.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Zał. Nr 1A i B do SIWZ oraz Wzorze Istotnych postanowień umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ.
Na czas realizacji zamówienia Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia i doświadczenie do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami OPZ i Wzoru istotnych postanowień umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się