Dostawa różnicowego kalorymetra skaningowego (DSC) dla Zakładu Chemii Biofizycznej w Katedrze Chemii Fizycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego przy ulicy Pomorskiej 165.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego różnicowego kalorymetra skaningowego (DSC) dla Zakładu Chemii Biofizycznej w Katedrze Chemii Fizycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego przy ulicy Pomorskiej 165. Dokładny wykaz zamawianego urządzenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Dostawa obejmuje także transport wraz z ubezpieczeniem, wniesienie, instalację, uruchomienie przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenie w miejscu dostawy w uzgodnionym terminie pięciu pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi ogólnej oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i warunkami stawianymi przez zamawiającego. Do dostarczonego sprzętu Wykonawca ma obowiązek załączyć instrukcję obsługi w języku polskim i angielskim.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się