naprawa dźwigu towarowego

» Opis zapytania

Nazwa: naprawa dźwigu towarowego
Opis: - wymiana wciągarki dźwigu towarowego 200 kg, montaż celownika nowego wsporczego, wiercenie otworów pod nową wciągarkę.
- nowa wciągarka (zamiennik wciągarki WR-0) z kołem ciernym oraz wspornikiem pod koło
- przekaźnik dodatkowy do sterownika
- liny nośne fi 8 mm - 20 mb z atestem, zaciski
- ceownik 100 mm, śruby
- montaż i podłączenie przekaźnika w tablicy sterowej
- wymiana lin nośnych fi 8 mm - 2 szt
- dowóz ciężarów na badanie doraźne przez UDT, udział w badaniu, sporządzenie protokołów, przeprowadzenie prób montażowych.

Ponadto w ramach usługi Wykonawca będzie zobowiązany do:

•demontażu starej wciągarki
przeprowadzenia oceny zgodności urządzenia przy udziale właściwego Urzędu Dozoru Technicznego, nadania znaku CE i wystawienia deklaracji zgodności,
•dostarczenia dokumentacji technicznej wciągrki) z instrukcją obsługi, konserwacji i eksploatacji w języku polskim,
•przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi dźwigu,

Wymagana 2 letnia gwarancja jakości, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

Zaproponowana cena musi uwzględniać wszystkie składowe, w tym m.in. koszty transportu oraz koszty demontażu i montażu.

Uwaga!!!
Przed wykonaniem usługi wymagana wizja lokalna.
Ilość: 1 [usługa]

Najpóźniejszy termin dostawy:
2018-11-09 11:00:00

Wymagania dodatkowe:
Termin dostawy (9 listopada 2018 r.)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się