Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwignicowych oraz urządzeń transportu specjalnego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Część I : Badanie lin wyciągowych Część II : Badanie zawieszeń naczyń i lin wyciągowych. Część III : Badanie naczyń wyciągowych. Część IV : Badanie kół linowych. Część V: Badanie nieniszczące elementów układu hamulcowego oraz napędowego maszyny wyciągowej i wentylatorów. Część VI : Badanie roczne maszyn wyciągowych oraz AKP stacji wentylatorów . Część VII: Badanie wciągników, wciągarek, suwnic, podnośników, zbiorników ciśnieniowych urządzeń transportu specjalnego. Część VIII: Badanie magnetyczne, wyważanie urządzeń, pomiar grubości. Pomiar drgań.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie pomiarów, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych elementów górniczych wyciągów szybowych i wyciągów pomocniczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, w tym: - lin nośnych i wyrównawczych oraz badań wytrzymałościowych lin, - zawieszeń lin nośnych oraz lin wyrównawczych, - naczyń wyciągowych oraz spokoju jazdy naczyń, -kół linowych oraz łożysk, - podzespołów maszyn wyciągowych, - maszyn wyciągowych, - aparatury kontrolno pomiarowej wentylatorów, -urządzeń ciśnieniowych, -urządzeń dźwignicowych, -urządzeń transportu specjalnego; -wyważania urządzeń,-badan magnetycznych, -pomiaru grubościZłóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się