Monitoring sieci wodno-kanalizacyjnej MZGKiM w Lubaczowie– w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubaczów”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do monitorowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, oraz dostawa i wdrożenie systemu do monitorowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
a) sieć wodociągowa:
Montaż 15 szt. zestawów do pomiaru, rejestracji i zdalnego przesyłania danych dotyczących ciśnienia i przepływu wody w 15 punktach wskazanych przez Zamawiającego określonych w załączniku nr 8 do SIWZ
W skład zestawu wchodzi:
- studnia betonowa Ø 1200 mm ustawiona na sieci wodociągowej
- przepływomierz elektromagnetyczny (umiejscowiony w studni)
- zasuwy odcinające 2 szt. (po obu stronach przepływomierza – umiejscowione w studni)
- rejestrator przeznaczony do rejestrowania i transmitowania danych: przepływu i ciśnienia (umiejscowiony w studni)
b) sieć kanalizacyjna
Montaż 3 szt. zestawów do pomiaru, rejestracji i zdalnego przesyłania danych dotyczących przepływu ścieków na rurociągach tłocznych w istniejących studniach betonowych ( studnie rozprężne betonowe o średnicy 1200 mm) w 3 punktach wskazanych przez Zamawiającego określonych w załączniku nr 9 do SIWZ
W skład zestawu wchodzi:
- przepływomierz elektromagnetyczny ( umiejscowiony w istniejącej studni na wylocie rurociągu tłocznego)
- rejestrator przeznaczony do rejestrowania i transmitowania danych: przepływu (umiejscowiony w istniejącej studni)
c/ wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego i oprogramowanie
W skład zestawu wchodzi:
- zestaw komputerowy ( do zainstalowania w siedzibie Zamawiającego)
- ekran dyspozytorski o przekątnej ekranu 50''
- oprogramowanie do analizy i archiwizacji danych współpracujące z wszystkimi rejestratorami do monitoringu wody i kanalizacji w jednym systemie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się