Zakup i dostawa przepływomierza pary nasyconej stożkowego TVA DN 50 D 20649 firmy Spirax Sarco

» Opis zapytania

Zakup i dostawa przepływomierza pary nasyconej stożkowego TVA DN 50 D 20649 firmy Spirax Sarco

Kontakt w sprawie szczegółów przedmiotu zamówienia - Adam Sosabowski, tel. 605904761, e-mail- a.sosabowski@nitroerg.pl

Proszę nie oferować zamienników

Proszę dołączyć ofertę , termin płatności i formę dostawy w pliku PDF lub wysłać na e-mail:
i.dudko@nitroerg.p l

Do oferty należy dołączyć:

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ (w formie skanu załączonego do SWZ) -plik oświadczenia w załączniku

WARUNKI:
-Dostawa- (w cenie towaru)
DAP do lokalizacji BIERUŃ Plac Alfreda Nobla 1,

-Płatność - przelew (60 dni)

-Termin realizacji - do 30 dni od otrzymania zamówienia

W ofercie proszę podać cenę jednostkową netto

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się