Wykonywanie prac z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego na terenie TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.

» Opis zapytania

Zamawiający: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia na realizację usługi pn.:

Wykonywanie prac z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego na terenie TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie,

na zasadach opisanych w niniejszym zapytaniu, który stanowi Załącznik do niniejszego zapytania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
Termin realizacji usługi: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Dnia 11.09.2018 r. o godz. 11:00 przewidywana jest wizja lokalna. Do dnia 10.09.2018 r. do godz. 14:00 należy zgłosić chęć wzięcia udziału w wizji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się