Fabrycznie nowy komparator masy Max ≥ 2 kg / 10 kg; d=0,5 mg /1 mg - 14 szt.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia postępowania wspólnego jest 14 szt. fabrycznie nowych komparatorów masy Max ≥ 2 kg / 10 kg; d=0,5 mg /1 mg obejmujący ich dostawę, uruchomienie i przeprowadzenie testów sprawdzających, dostarczenie do miejsca użytkowania wskazanego przez Zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników z obsługi urządzenia zgodnie z poniższymi warunkami.
Każdy Zamawiający (Beneficjent) jest odrębnym płatnikiem i podpisze we własnym imieniu umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się