Organizacja spotkań na obszarach Natura 2000 na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” oraz projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. “Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia (tzn. złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia).
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część 1: Kompleksowa organizacja warsztatów lokalnych na potrzeby projektu nr: POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”, dla obszarów Natura 2000:

1) Polana Biały Potok PLH120026
Zamówienie obejmuje zapewnienie sali oraz obsługę cateringową 2 spotkań na terenie miejscowości Kościelisko. W ramach jednego ze spotkań zamówienie obejmuje również zapewnienie transportu autobusowego osób do ww. obszaru Natura 2000. Liczba uczestników warsztatów: maksymalnie 30 osób. Przewidywany termin 1 spotkania: wrzesień-październik
2018 r. Przewidywany termin 2 spotkania: październik-listopad 2018 r.

2) Krzeszowice PLH120044
Zamówienie obejmuje zapewnienie sali oraz obsługę cateringową 1 spotkania na terenie miejscowości Krzeszowice. Liczba uczestników warsztatów: maksymalnie 30 osób. Przewidywany termin spotkania: wrzesień-październik 2018 r.

3) Rudniańskie Modraszki – Kajasówka PLH120077
Zamówienie obejmuje zapewnienie sali oraz obsługę cateringową 2 spotkań na terenie miejscowości Czernichów (lub innej w odległości nie większej niż w promieniu 6 km od Czernichowa). W ramach jednego ze spotkań zamówienie obejmuje również zapewnienie transportu autobusowego osób do ww. obszaru Natura 2000. Liczba uczestników warsztatów: maksymalnie 30 osób. Przewidywany termin 1 spotkania: wrzesień-październik 2018 r. Przewidywany termin 2 spotkania: październik-listopad 2018 r.

4) Dębówka nad rzeką Uszewką PLH120066 oraz Dolina rzeki Gróbki PLH120067
Zamówienie obejmuje zapewnienie sali oraz obsługę cateringową 2 spotkań na terenie miejscowości Szczurowa (lub innej w odległości nie większej niż w promieniu 10 km od Szczurowej). W ramach jednego ze spotkań zamówienie obejmuje również zapewnienie transportu autobusowego osób do ww. obszarów Natura 2000. Liczba uczestników warsztatów: maksymalnie 50 osób. Przewidywany termin 1 spotkania: wrzesień-październik 2018 r. Przewidywany termin 2 spotkania: październik-listopad 2018 r.

5) Raba z Mszanką PLH120093
Zamówienie obejmuje zapewnienie sali oraz obsługę cateringową 2 spotkań na terenie miejscowości Pcim (lub innej w odległości nie większej niż w promieniu 6 km od Pcimia). W ramach jednego ze spotkań zamówienie obejmuje również zapewnienie transportu autobusowego osób do ww. obszaru Natura 2000. Liczba uczestników warsztatów: maksymalnie 30 osób. Przewidywany termin 1 spotkania: wrzesień-październik 2018 r. Przewidywany termin 2 spotkania: październik-listopad 2018 r.

6) Kościół w Węglówce PLH120046
Zamówienie obejmuje zapewnienie sali oraz obsługę cateringową 2 spotkań na terenie miejscowości Węglówka (lub innej w odległości nie większej niż w promieniu 6 km od Węglówki). W ramach jednego ze spotkań zamówienie obejmuje również zapewnienie transportu autobusowego osób do ww. obszaru Natura 2000. Liczba uczestników warsztatów: maksymalnie 30 osób. Przewidywany termin 1 spotkania: wrzesień-październik 2018 r. Przewidywany termin 2 spotkania: październik-listopad 2018 r.

7) Ochotnica PLH120050
Zamówienie obejmuje zapewnienie sali oraz obsługę cateringową 2 spotkań na terenie miejscowości Ochotnica Dolna (lub innej w odległości nie większej niż w promieniu 6 km od Ochotnicy Dolnej). W ramach jednego ze spotkań zamówienie obejmuje również zapewnienie transportu autobusowego osób do ww. obszaru Natura 2000. Liczba uczestników warsztatów: maksymalnie 30 osób. Przewidywany termin 1 spotkania: wrzesień-październik 2018 r. Przewidywany termin 2 spotkania: październik-listopad 2018 r.

Część 2 kompleksowa organizacja spotkań na potrzeby projektu nr: POIS.02.04.00-00-0191/16 pn.: “Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych
o Zasobach Przyrodniczych”, dla obszarów Natura 2000:

1) Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088
Zamówienie obejmuje zapewnienie sali oraz obsługę cateringową 2 spotkań w 2018 r. na terenie miejscowości Nowy Sącz. W ramach drugiego spotkania zamówienie obejmuje również zapewnienie transportu autobusowego osób do ww. obszaru Natura 2000. Liczba uczestników spotkania: maksymalnie 30 osób. Przewidywany termin 1 spotkania: październik 2018 r. Przewidywany termin 2 spotkania: listopad 2018 r.

2) Górny Dunajec PLH120086
Zamówienie obejmuje zapewnienie sali oraz obsługę cateringową 2 spotkań w 2018 r. na terenie miejscowości Nowy Targ. W ramach drugiego spotkania zamówienie obejmuje również zapewnienie transportu autobusowego osób do ww. obszaru Natura 2000. Liczba uczestników spotkania: maksymalnie 30 osób. Przewidywany termin 1 spotkania: październik 2018 r. Przewidywany termin 2 spotkania: listopad 2018 r.

3) Łososina PLH120087
Zamówienie obejmuje zapewnienie sali oraz obsługę cateringową 2 spotkań w 2018 r. na terenie miejscowości Limanowa. W ramach drugiego spotkania zamówienie obejmuje również zapewnienie transportu autobusowego osób do ww. obszaru Natura 2000. Liczba uczestników spotkania: maksymalnie 30 osób. Przewidywany termin 1 spotkania: październik 2018 r. Przewidywany termin 2 spotkania: listopad 2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się