Dostawa sprzętu lotniskowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu lotniskowego.
2. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części, opis zgodnie z pkt. 18 SIWZ.
3. Ilość i asortyment zgodnie z formularzem cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Przedmiot umowy musi spełniać wymagania i parametry określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ
5. Dostarczony sprzęt lotniskowy musi być fabrycznie nowy, nie regenerowany, wyprodukowany w roku realizacji dostawy, zaprojektowany i wyprodukowany w układzie miar SI.
6. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się jednorazowo na podstawie podpisanej umowy na koszt wykonawcy.
7. Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 5 operatorów (nieodpłatnie).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się