System zdalnego odczytu wodomierzy

» Opis zapytania

Dostawa i utrzymanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy dla szacunkowej liczby 4500 odbiorców. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Części II SIWZ: Opisie przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się