Zakup smar silikonowy do próżni, MOLYKOTE High Vacuum Grease 50g

» Opis zapytania

Nazwa: Smar silikonowy do próżni, MOLYKOTE High Vacuum Grease 50g
Opis: Smar silikonowy do próżni, MOLYKOTE (from Dow Corning) High Vacuum Grease w opakowaniach 50g.
Ilość: 25 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Warunki płatności (21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.)
RODO (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „nie dotyczy”.)
offer_value (Wartość oferty)
Gwarancja (min. 24 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.)
Termin dostawy (10 dni od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić.)
Dostawa (Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić.)
Właściwości ogólne elektronarzędzi akumulatorowych (- wszystkie elektronarzędzia zasilane akumulatorowo;
- akumulatory/baterie kompatybilne dla wszystkich urządzeń;
- akumulatory/baterie o napięcie zasilania minimum 18V
- minimalna pojemość akumulatora/baterii 5Ah;
- akumulator/bateria typu Li-Ion
- wszystkie urządzenia zapakowane pojedynczo wraz z wyposażeniem dodatkowym, w walizki systemowe, umożliwiające łączenie poszczególnych walizek z urządzeniami ze sobą;
proszę potwierdzić.)
Płatność - split payment (czy podlega split payment (przelew na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy czy konto firmowe?), proszę o informację)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń
  • Materiały eksploatacyjne do pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się