Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

» Opis zapytania

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa nowego, nieużywanego wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku.
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmować będzie swoim zakresem:
1) część 1 - dostawę 2 sztuk nowych, wolnych od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, nie powystawowy mierników parametrów instalacji elektrycznych uruchomienie i przetestowanie w zakresie zapewniającym ich prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i wymogami Zamawiającego
2) część 2 - dostawę 2 sztuk nowych, wolnych od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, nie powystawowych zestawów ćwiczeniowych stanowiących wyposażenie stanowiska laboratoryjnego dla przeprowadzania badań i pomiarów z zakresu podstaw elektrotechniki i elektroniki
3) część 3 - dostawę 10 sztuk nowych, wolnych od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, nie powystawowych kas fiskalnych w zakresie zapewniającym ich prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i wymogami Zamawiającego oraz szkolenie wraz z praktycznymi ćwiczeniami w czasie godzin pracy szkoły dla 3 pracowników Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku obejmujące między innymi użytkowanie, obsługę kas oraz podstawową obsługę serwisową. Szkolenie musi trwać co najmniej 4 godziny zegarowe

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się