Dostawa systemów nawigacyjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia jest: dron wraz z kartą pamięci – sztuk 1, niwelator z wyposażeniem – sztuk 1, odbiornik GPS z wyposażeniem - sztuk 1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy części, dopuszczając jednocześnie możliwość składania ofert na poszczególne części zamówienia: Część A - Dron; Część B - Niwelator; Część C- Odbiornik GPS. Przedmiot zamówienia obejmuje także transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, budynek HYDRO nr 20, I piętro do pokoju 112C. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się