Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów stanowiących wyposażenie pracowni szkolnych z architektury krajobrazu i gastronomicznych w ramach projektu.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów stanowiących doposażenie pracowni szkolnych z architektury krajobrazu i gastronomicznych na potrzeby zajęć w ramach projektu ,,Lepsza jakość kształcenia-większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku". Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zespołu Szkół w Złotym Potoku. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się