Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia zadania: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa” stanowi wymiana istniejących opraw oświetlenia drogowego ze źródłami sodowymi na energooszczędne ze źródłami w technologii LED, a mianowicie: Zadanie nr 1 - Przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Witosa (dz. nr 136 obręb 0016) i Zadanie nr 2 - Przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Bydgoskiej (dz. nr 12, 97 obr. 0016) w Chełmży.
Zadanie nr 1 - Przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Witosa (dz. nr 136 obręb 0016). Zakres prowadzonych prac związanych z przebudową oświetlenia drogowego, obejmuje w szczególności:
- wytyczenie geodezyjne,
- montaż słupów oświetleniowych,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV,
- montaż opraw oświetleniowych,
- wykonanie podłączeń i założenie wkładek topikowych,
- inwentaryzację geodezyjną,
- badania techniczne i sprawdzenia oraz odbiór techniczny,
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
Zadanie nr 2 - Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Bydgoskiej (dz. nr 12, 97 obr. 0016) w Chełmży. Zakres prowadzonych prac związanych z przebudową istniejącego oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz wysięgników, obejmuje w szczególności:
- demontaż istniejących opraw oświetleniowych,
- demontaż istniejących wysięgników do opraw oświetleniowych,
- montaż wysięgników,
- montaż opraw oświetleniowych,
- wykonanie podłączeń i założeniem wkładek topikowych,
- badania techniczne i sprawdzenia oraz odbiór techniczny,
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się