Organizacja spotkań z grupami interesariuszy w ramach projektu pn.: Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja spotkań z grupami interesariuszy w ramach projektu pn.: Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce. 2. Zamówienie podzielone zostało na 2 następujące części: 1) Część zamówienia nr 1 – „Organizacja pięciu jednodniowych spotkań”; 2) Część zamówienia nr 2 – „Organizacja jednego jednodniowego spotkania”. 3. W ramach: 1) części zamówienia nr 1 – Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania 3 (trzech) jednodniowych spotkań dla maksymalnie 30 osób, co obejmuje wynajem sali i usługę cateringu oraz wykonania usługi cateringu dla maksymalnie 30 osób na 2 (dwóch) spotkaniach terenowych. Zamawiający zastrzega, iż 3 spotkania jednodniowe powinny być bezpośrednio związane z obszarami Natura 2000, w których realizowane są działania ochrony czynnej w ramach ww. projektu, tj. wypas owiec, wycinka i karczowanie drzew i krzewów, itd. Spotkania te powinny odbyć się w odległości nie większej niż 20 km od centrum miasta Miechów. Z kolei, 2 spotkania terenowe odbywać się będą również w odległości nie większej niż 20 km od centrum miasta Miechów; 2) części zamówienia nr 2 – Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania 1 (jednego) jednodniowego spotkania dla maksymalnie 20 osób, co obejmuje wynajem sali i usługę cateringu. Zamawiający zastrzega, iż spotkanie powinno zostać zorganizowane na terenie powiatu miechowskiego. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia oraz warunki jego realizacji precyzuje załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy oraz załącznik nr 7 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – stosownie dla każdej części zamówienia. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności takie jak: obsługa techniczna spotkań, przygotowywanie posiłków, roznoszenie posiłków, sprzątnie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się