Zakup maszyn i urządzeń specjalistycznych - Zadanie 2 - Dostawa stołu spawalniczego z ramieniem odciągowym

» Opis zapytania

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dostawa stołu spawalniczego zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy opis asortymentu zawiera Załącznik nr 1b do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia.

DO Oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w SIWZ Rozdział III.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się